پیش فاکتور دریافت فایل
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش
5702
14,000 تومان
.zip
30 کیلوبایت
توضیحات:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

تعداد صفحات : 21
فرمت : قابل ویرایش word
رفرنس دهی استاندارد.
دارای پیشینه داخلی و خارجی
دارای منابع فارسی و انگلیسی
ارجاع استاندارد به منابع.
بخشی از متن :

اثربخشی

هنوز دانشمندان علوم سازمانی از اثربخشی تعریف خاصی را ارائه نکرده اند. لذا بیان یک تعریف مشخص از اثربخشی برنامه های آموزشی مشکل به نظر می رسد. اثربخشی مفهوم پیچیده ای است که به شیوه های گوناگون تعریف شده است. و متناسب با هرتعریفی قابل ارزیابی است. بارنارد[1] (1983) اثربخشی را دسترسی به اهداف سازمانی تعریف می نماید.

اتزیونی[2] (1964) معتقد است اثربخشی واقعی یک سازمان خاص به وسیله درجه و میزانی که سازمان به اهدافش دست می یابد تعیین می شود. و رابینز اثربخشی سازمان را به عنوان میزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذی نفعان، ارزیابی کنندگان، در مرحله ی زندگی سازمانی تعریف می کند (گزارش گردهمایی کارشناسان و مدیران آموزشی، 1384).

به طور کلی تعیین اثربخشی سازمان می خواهد به این سؤال پاسخ دهد که واحدهای سازمانی عملکردشان تا چه اندازه خوب است؛ یا باید تا چه اندازه بهتر گردد(جباری، 1381).

آموزشهای سازمانی زمانی از اثربخشی لازم برخوردار خواهند بود که محصولات و نتایج دوره های آموزشی برگزار شده، تعیین کنند. اهداف پیش بینی شده باشد. برخی از مدیران و مسئولان آموزشی فکر می کنند که هر گونه آموزشی مفید می باشد اما ممکن است برنامه های آموزشی موجود اثربخشی لازم را نداشته باشند (قهرمانی، 1380).

الگوی ارزشیابی اثربخشی کرک پاتریک

دونالد کرک پاتریک الگوی جامعی را مطرح کرده و آن را در سازمان های مختلف از جمله بانک ((Barclay اجرا کرده است. این الگو به عنوان الگویی ساده، جامع و علمی برای بسیاری از موقعیت های آموزش توصیف شده بود. کرک پاتریک ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی در یک برنامه آموزشی تعریف کرده و فرآیند ارزشیابی را به چهار سطح یا گام تقسیم می کند (عباسیان، 1385).

1.      سطح واکنش : در این سطح می خواهیم واکنش یا عکس العمل شرکت کنندگان در دوره آموزش ضمن خدمت را بررسی کنیم. اگر چه ابزارهای متعددی برای سنجش واکنش افراد شرکت کننده در دوره ها وجود دارد، اما پرسشنامه بیشترین استفاده در مورد نظرخواهی از افراد دارد (فتحی و اجارگاه، 1387).

دلیل اول ارزیابی سطح واکنش آگاهی از چگونگی احساسات مشتریان درباره ی برنامه ی آموزشی است و این که چه تغییرات ضروری برای بهبود برنامه لازم است. دلیل دوم این که کارآموزان به این نکته پی ببرند که عکس العمل و رضایت آنان نسبت به برنامه برای برگزار کنندگان دوره آموزشی مهم است (کرک پاتریک 2007).                                        

در اینجا راهبردهایی برای ساخت فرمی که بتواند حداکثر اطلاعات را در حداقل زمان فراهم کند توصیه می شود.

_____________________________

[1] Barnard

[2] Etzuni

...

پیشینه تحقیق:

الف) پژوهش های داخلی

خادم مسجدی (1389) به بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان دبیرستان های شهرستان کرج پرداخته است. نتایج پژوهش وی حاکی از علایق معلمان به استفاده از  است. اما دانش و مهارت های مورد نیاز در این زمینه را ندارند و خواهان برگزاری دوره های آموزشی فناوری جهت افزایش دانش و مهارت های خود بوده اند.

محمدی و قربان زاده مقدم (1383) به بررسی استقبال معلمان از نوآوری و کاربرد وسایل کمک آموزشی توسط دبیران مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی ناحه 3 تبریز، پرداخته اند. یافته های پژوهش نشان داده است که معلمان مهمترین عوامل بازدارنده کاربرد رایانه در نظام آموزشی را آشنا نبودن به استفاده از فناوری و شیوه های نادرست ارزشیابی از عملکرد دبیران دانسته اند.

____

__

_

پژوهش های خارجی

وزارت آموزش و پرورش و مرکز پیشبرد تحقیق و توسعه در فناوری آموزشی قبرس توسط (ورسیداس و همکاران[1]،2010)، ارزیابی وسیعی از برنامه های پرورش حرفه ای معلم در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته است. نتایج ارزیابی حاکی از علاقه کم معلمان به کاربرد فناوری اطلاعاتی و ارتباطی بنا به دلایل کمبود زمان، طراحی بی ساختار برنامه درسی مدرسه، کمبود تشکیلات زیربنایی و ابزارهای جهت حمایت معلمان و یادگیرندگان بوده است.

در پژوهشی که کوبان[2] و دیگران (2001) در باره استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دست رسی به آن در مدارس راهنمایی انجام دادند، موانع بهره گیری نوآورانه از فناوری را شناسای کردند. این عوامل عبارتند از:

·        معلمان برای یافتن و ارزشیابی نرم افزارها، زمان کافی در اختیار ندارند.

·        آموزش رایانه در اوقات مناسب انجام نمی شود.

·        اکثر آموزش ها کلی بوده و به ندرت با نیاز خاص معلمان تناسب دارد.[1] -Vrasides, CH & et.al

[2] - Cuban

__________

____

_

منابع :

منابع فارسی

- ابطحی، سید حسین (1374). آموزش و منابع بهسازی انسانی، نشر موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش صنایع.

- ابیلی، خدایار؛ هداوندی، محمدرضا (1383). ارزیابی کیفیت دوره های آموزشی موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی به شرکت ایران خودرو. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. سال سی و چهارم، شماره 10.

- اناری نژاد، عباس؛ مزروقی، رحمت الله (1385). کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی، رویکردی نو به آموزش حرفه ای معلمان. همایش نوآوری درسی دوره ابتدایی. ص 109- 89.

_____

__

_

 

منابع لاتین:

- Bushnell D,S (1990): Input, process, out put, outcome. A Model for evaluation training. Training & Development Journal.44. pq41-43.

- Cuban, L,. et al. (2001) High Access and Low Use of Technology in High School Classrooms: Explaning an Apparent paradox. American Educational Research Journal, 38 (4), pp. 813-834.

– Cox, M., et al. (1999). What Factor Support or Prevent Teachers from Using ICT in their Classrooms. Paper pres ented at the British Education Research Associ           tion Annual Canference University of Sussex at Brighton, September 2-5,1999

- Fabry, D., Higgs, J. (1997) Barriers to the Efective Use of Technology in Education. Juornal of Education Computing, 17 (4), pp. 385- 395

- Guha, S.(2000) Are we all Tecnically Prepared? Teachers Perspective on the Causes of comfort or Discomfor in Using computers at Elementary Grade Teaching. Paper preaented at the Annual meeting of the national Association fir the Education of yang children Atlanta, GA, November 8-11,2000. 


1398/3/27 - فایل روز