پیش فاکتور دریافت فایل
تحلیل فضاهای شهری
5718
5,000 تومان
.zip
1,532 کیلوبایت
توضیحات:
بخشی از فایل:
تحلیل فضاهای شهری
تعداد اسلاید: 55
فرمت: ppt
اسلاید1:
اهداف:
الف- آشنایی با فضاهای شهری و دانش طراحی شهری
ب - سلسله مراتب برای شناخت جایگاه طراحی شهری
اسلاید2:
مفهوم کلی : پرداخت به جزئیات و مباحثی که به نوعی به بحثهای کالبدی و فیزیکی شهرها مربوط می شود. در طراحی شهری علاوه بر اینکه با 2 واژه کالبد- فیزیک روبرو هستیم،  با مسائلی  دیگر نظیر مباحث روانشناسی اجتماعی و اقتصادی نیز روبرو هستیم. 

در یک طرح شهری باید به فرم شهر و تجسم فضایی کالبدی شهر توجه شود.

1399/1/21 - فایل روز