مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسيم با ليپيدها و ليپوپروتئين‏ ها

22,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسيم با ليپيدها و ليپوپروتئين‏ ها
 • کد فایل: 5931
 • قیمت: 22,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 47 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 606 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 36 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسيم با ليپيدها و ليپوپروتئين‏ ها

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت
 • دارای تحقیقات انجام شده در زمینه تحقیق
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 36

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسيم با ليپيدها و ليپوپروتئين‏ها

بخشی از متن :

ارتباط كلسيم با ليپيدها و ليپوپروتئين‏ها

Bell و همكاران (29) در سال 1992در ايالت مينسوتا آمريكا براي بررسي تأثير مكمل كربنات كلسيم بر سطح كلسترول سرم بيماران مبتلا به هيپركلسترولمي، در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوكور به شكل ضربدري،56 بيمار مبتلا به هيپركلسترولمي خفيف تا متوسط را 8 هفته تحت رژيم كم چرب و كم كلسترول (step Ι) قرار دادند و سپس براي 6هفته تحت مكمل ياري با كلسيم ( 1200 ميلي‏گرم در روز) يا دارونما قرار دادند سپس بيماران يك دوره 6هفته‏اي ديگر به شكل ضربدري تحت مكمل ياري با كلسيم يا دارونما در گروه بعدي قرار گرفتند. نتايج مطالعه نشان داد كه در دوره دريافت مكمل كلسيم 4/4درصد كاهش در كلسترول LDL، 1/4% افزايش در كلسترول HDL و 5/6% كاهش در نسبت كلسترول LDL/HDL پديد آمده امّا تغيير معني‏داري در فشارخون، تري گليسريد و ApoB يا كلسيم سرمي اين بيماران مشاهده نشد. این پژوهشگران نتيجه ‏گيري كردند كه كربنات كلسيم تاثیری متوسط در درمان بيماران مبتلا به هيپركلسترولمي خفيف تا متوسط دارد.

Denke و همكاران (25) در سال 1993در ايالت تگزاس براي بررسي تأثير كلسيم دريافتي بر دفع اسيدهاي چرب مدفوع و ليپيدهاي سرم در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده بر روي 13مرد سالم مبتلا به هيپركلسترولمي متوسط، رژيم كم كلسيم (410 میلی گرم در روز) را با رژيم غني شده از مالات - سيترات كلسيم به همراه 2 مكمل 500 ميلي گرمي کلسیم در روز (در كل 2200 میلی گرم در روز) مقايسه كرده و مشاهده كردند كه درصد چربي‏هاي اشباع شده و دفعي در روز از 6% به 13% در افرادي كه رژيم غني شده را رعايت كرده بودند افزايش يافت، امّا تغييري در اسيدهاي صفراوي دفع شده مشاهده نشد. رژيم غني از كلسيم به شكل معني‏داري كلسترول تام را 6% كلسترول LDL را 11% و ApoBرا 7% در مقايسه با رژيم كم كلسيم كاهش داد، امّا تغييري در كلسترول HDL و ApoA-I مشاهده نشد. نتيجه اينكه غني‏سازي كلسيم در كاهش كلسترول تام و كلسترول LDL به عنوان عاملي كمكي بر پروفايل ليپيدي مي‏تواند مؤثر باشد.

Karanja و همكاران (59) در سال 1994اثر افزايش كلسيم رژيم غذايي را بر مقدار ليپيدها و ليپوپروتئين‏هاي پلاسما در افراد مبتلا به افزايش فشارخون و افراد سالم بررسي كردند. داوطلبان در 3گروه با دريافت غذایی 1500 میلی گرم در روز (106نفر) و 1000 میلی گرم در روز کلسیم (109 نفر) و گروه شاهد (111 نفر) تقسيم شدند. بررسي مصرف قبل از شروع پژوهش نشان داد كه افراد مبتلا به فشارخون بالا دريافت كلسيم، فسفر، منيزيم و ويتامين Dكمتري از افراد سالم داشتند (05/0=p). همچنين كلسترول HDL آنها پائين‏تر (014/0=p) و كلسترول LDL آنها بالاتر (01/0=p) بود. در اين پژوهش بعد از 12هفته هيچ تغييري در سطح ليپيدها و ليپوپروتئين‏ها مشاهده نشد.

Herman و همكاران (60) در سال 1993ارتباط دريافت مواد معدني و ليپيدهاي سرم را در 43فرد 60سال و بالاتر مورد بررسي قرار داده و سطح كلسترول تام، تري گليسريد، كلسترول LDL و HDL سرم افرادي كه كمتر از دو سوم ميزان توصيه شده (RDA) مواد معدني دريافت مي‏كردند را با افرادي كه بيش از دو سوم ميزان توصيه شده (RDA) مواد معدني دريافت مي‏كردند مقايسه كرده و مشاهده كردند كه گروهي كه كلسيم كمتري دريافت مي‏كردند كلسترول LDL سرمي بالاتري داشتند.

Shahkhalili و همكاران (24) در سال 2001 در ايالات متحده آمريكا در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوكور، بر روي 10مرد، اثر شكلات كاكائويي غني شده با 9/0 گرم كلسيم را بر جذب روده‏اي چربي و سطح چربي‏هاي خون طي دو دوره دو هفته‏اي به شكل ضربدري بررسي كرده و مشاهده كردند غني كردن شكلات با كلسيم موجب افزايش چربي مدفوع تا دو برابر و 13% جذب كمتر كره كاكائو مي‏شود و انرژي قابل جذب شكلات را تا 9% كاهش مي‏دهد، به علاوه اين مكمل ياري موجب 15% كاهش در كلسترول LDLپلاسما گرديد.

Reid و همكاران (31) در سال 2002در شهر Aucklandنيوزيلند براي تعيين تأثير مكمل ياري كلسيم به شكل سيترات كلسيم بر غلظت ليپيدهاي خون، تعداد 223 زن يائسه را براي 1سال تحت دريافت مكمل كلسيم ( 1گرم كلسيم عنصري به شكل سيترات كلسيم) يا دارونما قرار داده و مشاهده كردند بعد از اين مدت، كلسترول HDL و نسبت كلسترول HDL به كلسترول LDL در گروه دريافت كننده كلسيم نسبت به گروه دارونما بيشتر افزايش يافته است. امّا كاهش معني‏داري در تري گليسريد و كلسترول LDL مشاهده نشد. پژوهشگران نتيجه گرفتند كه مكمل ياري كلسيم در زنان يائسه روي ليپيدهاي خون تأثير مطلوب داشته و نبايد كم اهميت تلقي شود.

..................

...........

....

منابع و مأخذ:

1) Hammond KA. Dietary and clinical assessment in: Mahan LK, Escott-Stumps S, editors. Krause's food, nutrition and diet Therapy. 10th edition. Philadelphia: Saunders 2004. P.424.

2) International Obesity Task Force. WHO. Controlling the global obesity epidemic [serial Online] 2005 [cited 2005 jan 23 ]; Availible from: URL:http://www.who.int/nut/obs.htm

3) Ghassemi H, Harrison G, Mohammad K. An accelerated nutrition transition in Iran. public Health Nutrition. 2002; 5: 145-155.

4) Mokdad AH, Ford E, Bowman BA. Prevalence of obesity, diabetes and obesity related health risk factors. JAMA. 2001; 289: 76-79.

5) نقوي، محسن. سيماي مرگ در چهار استان كشور، سال .1378تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفتر نمايندگي سازمان جهاني بهداشت در جمهوري اسلامي ايران، 1379.

6) Finkelstein EA, Fiebelkorn IC, wang G. National medical spending attributible to overweight and obesity: how much, and who's paying? Health Affairs. 2003; 219-226.

7) Jacqmain M, Doucet E, Despres J, Bouchard C, Tremblay A. Calcium intake, body

composition, and lipoprotein-lipid concentrations in adults. Am J clin Nutr. 2003, 77: 1448-1452.

8) McCarron DA, Morris CD, Henry HJ, stanton JL. Blood presure and nutrient intake in the United States. 1984, 224: 1392-1398.

9) Zemel MB, Shi H, Greer B, Dirienzo D, Zemel PC. Ragulation of adiposity by dietary calcium. FASEB J. 2000; 14: 1132-1138.

10) Buchowski MS, Semenya J, Johnson AD. Dietary calcium intake in lactose meldigesting intolerant and tolerant African-American woman. J Am Coll Nutr. 2002; 21: 47-54.

11) مير ميران پ، اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل، عزيزي ف. رابطه معكوس بين مصرف شير با نمايه توده بدني: مطالعه قند و ليپيد تهران. مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، 1382، سال پنجم (2): 81-73.

12) Zemel MB, Thompson W, Milstead A, Morris K, Campbell P. Calcium and dairy acceleration of weight and fat loss during energy restriction in obese adults.Obes Res. 2004; 12 (4): 582-90.

13) Loss Ruth JF, Rankinen T, Leon AS, Skinner JS, Wilmore JH, Rao DC, Bouchard C. Calcium intake is associated with adiposity in black and white men and white women of the HERITAGE family study. J Nutr. 2004; 134: 1772-1778.

14) Lin Y, Lyle RM, McCabe LD, McCabe GP, Weaver CM. Dairy calcium is related

to changes in body composition during a two-year exercise intervention in young women. J Am coll Nutr. 2000; 19(6): 754-760.

15) Lovejoy JC, Champagan CM, Smith SR, de Jonge L, Xie H. Ethinic differences in dietary intakes, physical activity, and energy expenditure in middle-aged, premenopausl woman: the healthy transitions study. Am J Clin Nutr. 2001; 47: 90-5.

16) Rossel M, Johansson G, Berglund L, Vessby B, de faire U, Hellenius ML. Association between the intake of dairy fat and calcium and abdominal obesity. Int J Obes Relat Metab Disord. 2004; 28 (11): 1427-34.

17) Saors MJ, Binns C, Laster L. Higher intakes of calcium are associated with lower BMI and waist circumference in Australian aduts: an examination of the 1995 national nutrition survey. Asia Pac J clin Nutr. 2004, 13 (suppl): S85.

18) Sun X, Zemel MB.Calcium and dairy products inhibit weight and fat regain during adlibitam consumption following energy restriction in ap2-agouti transgenic mice. J Nutr. 2004; 134 (11): 3054-60.

19) Levolics Z. Relation between calcium and magnesium intake and obesity. Asia Pac J clin Nutr. 2004; 13 (suppl): S144.

20) Skinner JD, Bounds W, Carruth BR, Ziegler P. Longitudinal calcium intake is negatively related to children's body fat indexes. J Am Diet Assoc. 2003; 103 (12): 1626-31.

21) Carruth B, Skinner J, Coletta F. Does dietary Calcium have a role in body fat mass accumulation in young children. Scond J Nutr. 1994; 43 (suppl 34): 45S.

22) Novotny R, Daida YG, Acharya S. Dairy intake is associated with lower body fat and soda intake with greater weight in adolescent girls. JNutr. 2004; 134 (8): 1905-90.

23) Tanasescu M, Ferris AM, Himmelgreen DA. Biobehavioral factors are associated with obesity in Puertorican children. J Nutr. 2000; 130: 1734-1742.

24) Shahkhalili Y, Murset C, Meirim I, Duruz E, Guinchard S, CavadiniC, Acheson K. Calcium supplementation of chocolate: effect on cocoabutter digestibility and blood lipid in human: Am J Clin Nutr. 2001; 73: 246-52.

25) Denke MA, Fox MM, Schulte MC. Short-term dietary calcium fortification increases fecal saturated fat content and reduces serum lipidsin men. J Nutr. 1993; 123: 1047-1053.

26) Groot PHE, Grose WFA. The effect of oral calcium carbonate administration on serum lipoproteins of children with familial hypercholestrolemia. Eur J Pediatr. 1980; 135: 81-84.

27) Koskinen P, Inkovora J, Ala-kailak k. Effect of calcium P-cholorophenoxyisobutyrate and calcium carbonate on plasma lipids and lipoproteins of patients with hypercholestrolemia. Am J Clin Res. 1977; a: 335-41.

28) Karanja V, Moriss CD, Illinorth DR, Plasma lipids and hypertention: response to calcium supplementation. Am J Clin Nutr. 1987; 45: 60-65.

29) Bell L, Halstenson CE, Halstenson CG. cholesterol-lowering effects of calcium Carbonate in patients with mild to moderate hypercholestrolemia. Arch Intern Med. 1992; 152 (12): 2441-40

30) Papakonstantinou E, Flatt WP, Huth PJ, Harris RBS. High dietary calcium reduces body fat Contet, digestibility of fat, and vitamin D in rats. obes Res. 2003; 11: 387-394.

31) Reid IR, Mason S, Horne A, Ames R, Clearwater J, Bava U,Orr-Walker B, Wu F, Evans MC, Gamble GD. Effects of calcium supplementation on Serum lipid Concentration in normal older women: a randomized controlled trial. Am J Med. 2002; 112 (5): 343-7.

32) انتظاري م، طالبان ف، كيمياگر س، سياسي ف، محرابي ي، حوادبي ا، وفا م، بررسي تأثير مصرف مكمل كلسيم بر سطح ليپوپروتئين‏هاي سرم در زنان سالم 30-18ساله. علوم پيراپزشكي. 1382؛ سال اول: 50-42.

33) Shapses SA, Hashka S, Heymsfield SB. Effect of calcium supplementation on weight and fat loss in women. J Clin Endocrinol Metab. 2004; 89: 632-637.

34) Mitchell WD, Fyfe T, Smith DA. The effect of oral calcium on cholesterol metabolism. J Atherosclerosis Res. 1968; 8: 913-22.

35) كلانتري ن، غفارپور م. طرح جامع مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي خانوار و وضعيت تغذيه‏اي كشور. گزارش ملي .81-1379. تهران: انيستيتو تحقيقات تغذيه‏اي و صنايع غذايي كشور، 1383.

36) Anderson JJB. Minerals. In: Mahan LK, Escott-stump S, editors. Krause's food, nutrition and diet therapy. 10th ed. philadelphia: Saunders 2004. P. 120-163.

37) عزيزي ف. مطالعه قند و ليپيد تهران. تهران. مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، 1380.

38) Nieves JW. Osteoporosis: the role of micronutrients. Am J Clin Nutr. 2005; 81 (5): 1232S-1239S.

39) Miggiano GA, Gagliardi L. Diet, nutrition and bone health. Clin Ter. 2005; 156 (1-2): 47-56.

40) Weaver CM. Calcium requirements of physically active people. Am J Clin Nutr. (Suppl): 579S-84S. 2 2000, 72 )

41) Zozaya JL. Nutrition factors in high blood pressure. J Hum Hyperten. 2000, 14 suppl 1: S100-40.

42) Cappuccio FP, Kalaitzidis R, Duneclifts F, Eeastwood JB. Kidney stones and bone metabolism. J Nephrol. 2000; 13 (3): 169-77.

43) Atallah AN, Hofmeyr GJ, Duley L. Calcium supplemetation during pregnancy for Preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database of Systematic Reviwes. 2000: CD001059.

44) Bergel E, Belizan JM. A deficient maternal calcium intake during pregnancy increases blood pressure of the offspring in adult rats. Am J Obsetet Gynecol. 2002; 109: 540-545.

45) Belizan JM, Villar J, Repke J. The relationship between Calcium intake and pregnancy induced hypertention: up-to-date evidence. Am J Obstet Gynecol. 1988; 158: 898-902.

46) Wahl C, Hess B. Kidney Calciuli is nutrition a trigger or treatment? Ther Umsch. 2000; 57 (3): 138-45.

47) Presne C, Monge M, Bataille P, Esper N, Choukroun G, Fouriner A. Randomized trials in the prevention of recurrent calcium oxalate stones. Nephrologie. 2003; 24 (6): 303-7.

48) Taylor EN, Curhan GC. Role of nutrition in the formation ofcalcium-Containing

Kidney Stones. Nephron Physiol. 2004; 98 (2): 55-62.

49) Hess B. Nutritional aspects of stone disease. Endocrinol Metab Clin North Am. 2002; 31 (4): 1017-30.

50) Ahmed FE. Effect of diet, life style, and otherenviromental/chemopreventive factors on Colorectal cancer development,and assessment of the risks J Environ Sci Health C Environ Carcing Ecotoxical Rev. 2004; 22 (2): 91-147.

51) Chan JM, Gann PH, Giovannucci EL. Role of diet in prostate cancer development and progression. J Clin Oncol. 2005; 23 (32): 8152-60.

52) Gross MD. Vitamin D and Calcium in the prevention of prostate and Colon Cancer: new approaches for the identification of needs. J Nutr. 2005; 135 (2): 326-31.

53) Moorman PG, Terry PD.Composition of dairy products and the risk of breast cancer a reviwe of the litriture. Am J Clin Nutr. 2004; 80 (1): 5-14.

54) شهبازي پ، ملك نيا ن. بيوشيمي عمومي. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ 1378.

55) Krummel DA: Medical nutrition therapy in cardiovascular disease. In: Mahan LK, Escott-Stump S, editors. Krause's food, nutrition and diet therapy. 10th ed. Philadelphia: Saunders 2004. p. 860-990.

56) هنري، جان برنارد. تشخيص و پيگيري باليني بيماري‏ها به كمك روش‏هاي آزمايشگاهي، آزمايشگاه باليني و بيوشيمي باليني. ترجمه مژگان عسكري، رويا ستاره شناس، نرير آزموده اردلان، نسرين شايانفر، [تهران]: موسسه انتشاراتي انديشه رفيع، 1381.

57) Mann J. Diseases of the heart and circulation: the role of dietary factors in aetiology and management. In: Garrow Js, James WPT, Ralph A. Human nutrition and dietetics. 10th ed. London: Churchill Livingstone; 2000. p. 689-714.

58) Rifal N, Bachorik P, Alberts JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burits CK, Ashwood ER. Titz fundamentals of clinical chemistry. 5th ed. Philadelphia: Saunders; 2001. P. 462-493.

59) Karanja N, Morris CD, Rufolo P, Snyder G, Illingworth DR, McCarron DA. Impact of calcium in the diet on nutrient consumption, Plasma lipids, and lipoproteins in humans. Am J Clin Nutr. 1994; 59: 900-7.

60) Herman J, Arquitt A, Hanson C. Relationships between dietary minerals and plasma lipids and glucose among older adults. J Nutr Elder. 1993; 12: 1-14.

61) Bostick RM, Fosdick L, Grandits GA, Grambsch P, Gross M, LouisTA. Effect of calcium supplementation on serum cholesterol and blood pressure: a randomized, double blind, placebo-controlled, Clinical trial. Arch Fam Med, 2000, 9 (1): 31-8.

62) Vaskonen T, Mervaale E, Sumuvuori v, seppanen-Laakso T, KarppanenH. Effect of calcium and plant steroles on serum lipids in obese Zucker rats on a low-fat diet. Br J Nutr. 2002, 87 (3): 239-45.

63) Azizi F, Mirmiran P, Azadbakht L. Predictors of cardiovascular risk factors in Tehranian adolescents: Tehran lipid and glucose study. Int J Vitam Nutr Res. 2004; 74 (5): 307-12.

64) Ditscheid B, Keller S, Jahreis G. Cholesterol metabolism is affected by calcium phosphate supplementation in humans. J Nutr. 2005; 137 (7): 1678-82.

65) Biong AS, Muller H, Seljeflot I, Veierod MB, Pedersen JI. A comparison of the effects of cheese and butter on serum lipids, haemostatic variables and homocystein. Br J Nutr. 2004; 92 (5): 791-7.

66) Davies KM, Heaney RP, Recker RR, Lappe JM, Barger-Lux J, Rafferty K, Hinders S. Calcium intake and body weight. J Clin Endocrinol Metab. 2000; 85: 4635-4638.

67) Melanson EL, Sharp TA, Schneider J. Relation between calcium and fat oxidation in adult humans. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003; 27: 196-203.

68) Ilich JZ. A lighter side of Calcium: role of Calcium and dairy foods in body weight. Arch Hig Rada Toksikol. 2005; 56 (1): 33-80.

69) Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Azizi F. Dairy consumption is inversely associated with the prevalence of the metabolic syndrome in Tehraniane adults. Am J Clin Nutr. 2005; 82 (3): 523-30.

70) Venti CA, Tataranni A, Salbe AD. Lack of relationship between calcium intake and body size in an obesity-prone population. J Am Diet Assoc. 2005; 105: 1401-1407.

71) Marques-Vidal P, Goncalves A, Dias CM. Milk intake is inversely related to obesity in men and in young women: data from the portuguese health interriew surrey 1998-1999. In J Obes. 2006; 30 (1): 88-93.

72) Dixon LB, Pellizzon MA, Jawad AF, Tershakovec AM. Calcium and dairy intake and measures of obesity in hyper-and normocholestrolemic children. Obes Res. 2005; 13: 1727-1738.

73) Paradis S, Cabananc M. Calcium deficiency can not induce Obesity in rats. Physiol Behav. 2005; 85 (3): 259-64.

74) Thompson WG, Rostad Holdman N, Janzow DJ, Slezak JM, MorrisKL, Zemel MB. Effect of energy-restricted diets high in dairy products and fiber on weight loss in obese adults. Obes Res. 2005; 13 (8): 1344-53.

75) Zemel MB, Richards J, Mathis S, Milstead A, Gebhardt L, Silva E. Dairy augmentation of total and central fat loss in obese subjects. Int J Obes. 2005; 29 (4): 388-90.

76) Jacobsen R, Lorenzen JK, Tourbos, krog-Mikkelsen I, Astrup A. Effect of short-term high dietary calcium intake on 24-h energy expenditrue, fat Oxidation and fecal fat excretion. Int J Obes. 2005; 29 (3): 292-301.

77) Reid IR, Horne A, Mason B, Ames R, Bava U, Gamble GD. Effect of Calcium supplementation on body weight and blood pressure in normal older women: a randomized controlled trial. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90: 3824-3824.

78) Harvey-Berino J, Casey Gold B, Louber R, Starinsk A. The impact of calcium and dairy product consumption on weight loss. Obes Res. 2005; 13 (10): 1720-1726.

79) Zemel MB, Richards J, Milstead A, Campbell P. Effect of calcium and dairy on body composition and weight loss in african-american adults. Obes Res. 2005; 13 (7): 1218-1225.

80) World Health Organization (WHO). Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Tech. Rep. Ser. # 854. Geneva: 1995.

81) Dumin JVGA, Wormersley J. Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: Measurments on 481 men and women aged from 16-72 years Br J Nutr. 1974; 32: 77.

82) Freidwald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of LDLc in plasma, without use of the preprative ultracentrifuge. Clin Chem. 1972; 18: 499-502.

83) موحدي آ، روستا ر. جدول تركيب مواد غذايي. تهران: انيستيتو تحقيقات و صنايع غذايي كشور، 1379.

84) غفارپور م، هوشيار راد آ، كيانفر ه. راهنماي مقياس‏هاي خانگي، ضرايب تبديل و درصد خوراكي مواد غذايي. تهران: نشر علوم كشاورزي، 1378.

85) Willett W, Giovannucci E. Epidemiology of diet and cancer risk. In: Shils ME, Shike M, Ross AC, Caballero B, Causins RJ, editors. Modern nutrition in health and disease. 10th ed. Philadelphia: Lippincott wilkins 2006. p. 1267-89.

86) Renaud S, Ciavatti M, Thevenon C, Ripoll JP. protective effects of dietary calcium and magnesium on platelet function and atherosclerosis in rabbits fed saturated fat. Atherosclerosis. 1983; 47: 187-98.

87) Dougherty RM, Iacono JM. Effects of dietary Calcium on blood and tissue Lipids, tissue phospholipids, calcium and magnesium levels in rabbits fed diets containing beef tallow. J Nutr 1979; 109: 1934-45.

88) Diersen-Schade DA, Richard MJ, Jacobson NL. Effects of dietary calcium and fat on cholesterol in tissues and feces of young goats. J Nutr 1984; 114: 2292-300.

89) Foley MK, Galloway ST, Luhman CM, Faidley TD, Beitz DC. Influence of dietary calcium and cholecalciferol on composition of plasma lipids in young pigs. J Nutr 1990; 120: 45-51.

90) Koskinen P, Inkovaara J, Ala-Kaila K, Salo M, Nikkari T. Effect of calcium

P-chlorphenoxyisobutyrate and calcium carbonate on plasma lipids and lipoproteins of patients with hyperlipoproteinmia. Ann Clin Res 1977; 9: 335-41.

91) هارپر، هرولد آنتوني. بيوشيمي هارپر. ترجمه الهه نوروزي، منير ميرايي، شقايق عزيززاده. [تهران]: موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده، 1379.

92) Scheafer EJ. Lipoproteins, nutrition, and heart disease. Am J Clin Nutr 2002: 75: 191-212.

93) Goebel PN, Peter H, Mueller SK, Hand I. Neuroticsm, other personality variables, and serum lipid levels in patients with anxiety disorders and normal controls. Int J Psychiatry Med. 1998; 28 (4): 449-62.

94) Strauss-Blasche G, Ekmekcioglu C, Marktt W. Serum lipids responses to a respite from occupational and domestic demands in Subjects with varying levels of stress. J Psychosom Res 2003; 55 (6): 521-4.

95) Rajpathak SN, Rimm EB, Rosner B, Willett WC, Hu FB. Calcium and dairy intakes in relation to long-term weight gain in US men. Am J Clin Nutr 2006; 83; 18-23.

96) Gunther CW, Legowski PA, Lyle RM, McCabe GP, Eagan MS, Peacock M, Teegarden D. Dairy products do not lead to alternation in body weight or fat mass in young women in a 1-year intervention. Am J Clin Nutr 2005; 81: 751-756.

97) Barr SI. Increased dairy product or calcium intake: is body weight or composition affected in human? J Nutr 2003; 133: 245S-248S.

98) Bolland MJ, Grey AB, Gamble GD, Reid IR. Association between primary hyperparathyroidism and increased body weight: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 1525-1530.

99) Sakhaee kh, Maalouf NM. Editorial: Dietary calcium, obesity and hypertention-the end of the road? J Clin Endocrinol Metab 2005; 90 (7): 4411-4413. (Letters to the editor).

100) Lanou AJ. Data do not support recommending dairy products for weight loss. Obes Res 2005; 13 (1): 191. (letters to the editor(.

101) National Institutes of Health. NIH. Supplemental calcium in overweight people. [Serial on line ] 2002 Feb [cited 2006 May]; Available from : URL: http://Clinicaltrials.gov/ct/gui/show/NCT00030238?order=1


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 22,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 47 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر