مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

22,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی
 • کد فایل: 5947
 • قیمت: 22,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 120 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 843 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 52 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

تعداد صفحات : 52

فرمت : word

پیشینه تحقیق : دارد (بین سال های 1389 تا 1397)

منابع فارسی و انگلیسی به روز

مبانی نظری بسیار کامل

پاورقی و ارجاعات کاملا استاندارد.

فاقد غلط املایی و نگارشی.

بخشی از متن :

رضايت از زندگي:

   برخي كيفيت زندگي را به مثابه رضايت از زندگي آورده‌اند يعني اين كه افراد بطور كلي از زندگيشان رضايت داشته باشند. كاتر[1] ( 1985) كيفيت زندگي را به مثابه رضايت فرد از زندگي و محيط پيراموني تعريف مي‌كند كه نيازها خواست‌ها و ترجيحات سبك زندگي و ساير عوامل ملموس را كه بر بهزيستي همه جانبه فرد تاثير دارند در بر مي‌گيرد( غفاري، 1388؛5) اينگلهارت رضايت از زندگي را به عنوان مهم‌ترين شاخص سازنده بر مي‌شمارد( اينگلهارت، 1373؛44). كمپل[2] و همكارانش كيفيت زندگي را رضايت از زندگي[3] در حيطه‌هاي خاصي مي‌دانستند آنها حيطه‌هاي كار، مسكن، سلامتي، همسايگي، دوستي‌ها، ازدواج، زندگي خانوادگي، سطح تحصيلات و پس‌انداز را مولفه‌هاي كيفيت زندگي قلمداد مي‌كنند( فتوت، 1390؛158) و احساس رضايت از زندگي شغلي و رضايت از زندگي خانوادگي اركان كلي رضايت از زندگي مي‌باشد. همچنين سينيتا و هايندس[4] كيفيت زندگي را برداشت و ارزيابي مثبت يا منفي فرد از خصوصيات زندگي خود و ميزان رضايت كلي خود از زندگي مي‌دانند(‌همان، 159) .غلامرضا غفاری (1388؛4)در اثر خويش تحت عنوان « كيفيت زندگي شاخص توسعه اجتماعي» ضمن بر شمردن رضايت زندگي به عنوان مولفه اصلي كيفيت زندگي به چهار نوع رضايت از زندگي اشاره دارد:

رضايت ناشي از داشتن[5]: كه متاثر از ميزان برخورداري افراد از امكانات مي‌باشد.

رضايت ناشي از ارتباط[6]: كه معطوف به روابط اجتماعي است.

-رضايت ناشي از بودن[7]: پنداشت فرد نسبت به خويشتن و تعريف از كيستي خود كه دلالت بر   معناداري و كنترل بر زندگي خود در مقابل خود بيگانگي دارد.

   - رضايت ناشي از اقدام و عمل[8]: كه بيشتر معطوف به چگونگي زمان در اختيار در قالب اوقات فراغت مي‌شود.

  بطور كلي رضايت از زندگي مبتني بر درك فرد از وضعيت جسمي، رواني، اجتماعي و محيطي خود و احساس رضايت‌مندي و شادماني از بودن در اين وضعيت مي‌باشد و براساس تلقي كلي از خشنودي و يا ناخرسندي از زندگي و بر اساس ارضاء نيازهاي اساسي و هم‌‌چنين تناسب بين اهداف شخص و وسايل دستيابي به آن اهداف مفهوم‌پردازي مي‌شود. لذا رضايت زندگي بعد ذهني كيفيت زندگي است و سازه كيفيت زندگي مقوله‌اي عام‌تر از كيفيت زندگي مي‌باشد.

سعادتمندي:

    يكي ديگر از مفاهيمي كه به مفهوم كيفيت زندگي بسيار نزديك است و بعضاً سبب تداخل مفهومي با سازه كيفيت زندگي مي‌شوداحساس سعادتمدني[9] مي‌باشد كه به چگونگي ارزيابي فرداز زندگي اشاره داردودربرگیرنده متغيرهايي ازقبيل رضايت از زندگي، رضايت از وضعيت زناشويي، رضايت از كار و متغيرهاي روانشناختي چون فقدان افسردگي واضطراب و وجودعواطف و خلقيات مثبت مي‌شود. احساس رضايت از زندگي بسيار نزديك با اين مفهوم مي‌باشد چرا كه هردوبه بعدذهني كيفيت زندگي اشاره دارندوآن رابايدبعنوان يكي ازمعرفهاي احساس  سعادتمندي به حساب آورد[1]-Cutter

[2]-Campel

[3]-Life satisfaction

[4]-Synthia& hinds

[5]-Having

[6]-Relating

[7]-Being

[8]-Action

[9]-Well- being

....................................................

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

بخشی از پیشینه تحقیق :

آهنچیان و همکارانش (1396) در تحقیقی با عنوان "تأثير رهبري اخلاقي بر رضايت از زندگي و شادکامي با نقش ميانجي رضايت شغلي مورد: بيمارستان هاي خصوصي شهر مشهد" به این نتیجه رسیدند که تأثير رهبري اخلاقي بر رضايت از زندگي معنادار است ولي با شادکامي ذهني معنادار نمي باشد. همچنين رضايت شغلي نقش ميانجي در تأثير رهبري اخلاقي بر رضايت از زندگي دارد. بر اساس نتايج تحقيق، رهبري اخلاقي به صورت مستقيم و با واسطه رضايت شغلي بر رضايت از زندگي پرستاران تأثيرگذار بود. بنابراين اخلاقيات و رهبري اخلاق مدار در بيمارستان، ضمن بهبود محيط و بستر سازماني، باعث افزايش رضايت از زندگي پرستاران مي شود.

رضاپورفردیان و همکارانش (1397) در تحقیقی با عنوان "مقايسه ميزان حمايت اجتماعي ادراک شده و رضايت از زندگي در افراد مبتلا به بي قراري جنسيتي" به این نتیجه رسیدند که ميزان حمايت اجتماعي ادراک شده ميان افراد مبتلا به بي قراري جنسيتي مرد به زن و زن به مرد متفاوت است، اما ميزان رضايت از زندگي ميان اين افراد، تفاوت معناداري ندارد. همچين ميزان حمايت اجتماعي ادراک شده ازطرف خانواده و دوستان و نيز رضايت از زندگي در افراد مبتلا به بي قراري جنسيتي که دوره درمان تغيير جنسيت را تمام کرده اند، بيشتر از ساير آزمودني هاست. بر اساس اين يافته ها، عمل جراحي تغيير جنسيت براي اين افراد پيشنهاد مي شود، البته با توجه به محدودبودن نمونه، تعميم دادن نتيجه ها بايد با احتياط صورت بگيرد.

................

......

..

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

بخشی از منابع :

آرمان، فاطمه (1390)، بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و سلامت رواني در شهروندان، پايان‌نامه كارشناسي‌ ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه مازندران.

رضاپورفردیان و همکارانش (1397)، مقايسه ميزان حمايت اجتماعي ادراک شده و رضايت از زندگي در افراد مبتلا به بي قراري جنسيتي. جامعه شناسی کاربردی، دوره 29, شماره 3، صص 87-100.

خانجانی و همکارانش (1397)، بررسي تاثير برنامه ارتقاي تاب آوري و مديريت استرس بر بهزيستي روانشناختي، معناي زندگي، خوش بيني و رضايت از زندگي زنان بي سرپرست. روان پرستاری، دوره 6, شماره 2، صص 1-10.

آهنچیان و همکارانش (1396). تأثير رهبري اخلاقي بر رضايت از زندگي و شادکامي با نقش ميانجي رضايت شغلي مورد: بيمارستان هاي خصوصي شهر مشهد. پژوهش هاي مديريت عمومي, دوره 10, شماره 38، صص 171-196.

حیدری، مرضیه (1396)، بررسي روابط چندگانه ميان رضايت از زندگي، رضايت زناشويي و رضايت جنسي با بهبود کيفيت زندگي زناشويي زنان متاهل شهرستان آباده. زن و جامعه، دوره 8، شماره 4، صص 205-228.

عرب زاده، مهدي, نعيمي، قادر, پيرساقي، فهيمه (1396)، پيش بيني رضايت از زندگي در دانشجويان براساس سبک زندگي اسلامي و هوش معنوي. رویش روانشناسی، دوره 6، شماره 1، صص 25-44.

..........................

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 22,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 120 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر