مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

20,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی
 • کد فایل: 5949
 • قیمت: 20,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 124 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 680 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 40 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

فرمت: doc , word
تعداد صفحات : 40
پیشینه داخلی و خارجی دارد (از 1390 تا 1397).
دارای منابع جدید و به روز
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.
فاقد غلط املایی.
آماده چاپ و ارئه.
بخشی از متن فایل :

اعتماد اجتماعی

مفهوم اعتماد

اعتماد را می توان به عنوان اطمینان به اعتماد پذیری یک شخص یا نظام با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف کرد. اعتماد اساسا به مخاطره بلکه به احتمال وابسته است اعتماد همیشه بر اعتماد پذیری در برابر پیامدهای محتمل دلالت می کند چه این پیامدها به کنش‌های افراد ارتباط داشته یا به عملکرد نظامها مربوط باشند در مورد عوامل انسانی اعتماد برای فرد عواقب روانشناختی دارد زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخلاقی ببیند.اعتماد می تواند معطوف به نشانه‌های نمادین یا تخصصی باشد این اعتماد نیز مبتنی بردرستی اصولی است که شخص از آن بی خبر است اعتماد به کارکرد شایسته نظام‌ها مربوط است نه به عملکرد واقعی‌شان. اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد، زیرا نیازی به اعتماد به کسی که فعالیت‌هایش در معرض دید نیست، نداریم پس اعتماد تمهیدی برای تطبیق با آزادی‌های دیگران است اما شرط اصلی مورد نیاز برای اعتماد نه فقدان قدرت، بلکه کمبود اطلاعات کامل است (گدینز، 1990).

به طور کلی روان شناسان اعتماد و فرایند اعتماد را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی از توسعه فردی توصیف کرده اند. امروزه اندیشمندان دیگر رشته‌ها، مخصوصا مدیریت بازرگانی فرایندهای اعتماد را در محیط‌های تجاری و بازرگانی، به عنوان استراتژی، مشارکت و رفتار سازمانی فراگیر توصیف می کنند (آتکینسون، 2003). اعتماد کلید اصلی برای روابط بین شخصی یا بین فردی در زمینه‌های مختلف است. اعتماد دانش یا عقیده ای است که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که متعهد به انجام آن است. (لوی،1999) روتر[1] اعتماد را به عنوان انتظارات کلی که می توانیم به گفتار، وعده‌ها، عبارت‌های شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم، تعریف می نماید.. چارلتون می گوید: رهبران به کارکنان اعتماد می کنند برای این که کاری را که نیاز دارند انجام شود، انجام دهند. رهبران به شباهت در گفتار و کردار نیاز دارند.مدیریت بر مبنای اعتماد، تکنیکی است که تمامی افراد در روابط خود به کار می گیرند، اما تا کنون بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را آموزش داد و در جایگاه‌های مختلف از آن بهره گرفت نگریسته نشده است(احمدی ، 43:1383).

اعتماد باعث تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد از اطلاعات سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد به انجام تصمیم، رفتار شهروندی سازمانی[2] ،رضایت شغلی، رضایت مدیریت، مبادلات رهبر- عضو و توجه به ماندن در سازمان خواهد شد. به طور وسیعی تائید شده است که اعتماد به عنوان یک عامل تسهیل کننده در تعاملات اقتصادی از طریق هموار کردن روابط بین عاملان اعتماد و کاهش هزینه‌های تعاملات که با کنترل در ارتباط هستند، عمل می کند. (بیجیل اسما، 2003) مدل‌های مدیریت ریسک[3] یک سازمان را قادر می سازد که توانایی‌های سازمان را برای موفقیت در استراتژی‌ها و رسیدن به اهداف شناسایی و پیش بینی نماید. این استراتژی‌ها نیازمند محیطی است که افراد در آن محیط مسوولیت پذیر باشند و برای رسیدن به پیامدهای خوب، از خود توانایی و انعطاف پذیری نشان دهند و چنین امری نیازمند جوی آکنده از اعتماد متقابل میان کارکنان و مدیران است. (وارا،2000). اعتماد به عنوان یک متغیر اصلی در تعداد زیادی از نظریات مدیریتی و رهبری نقش ایفا می کند، اگرچه این متغیر به صراحت در این نظریات بیان نگردیده است. از جمله این نظریات می توان به تئوری Xو Y مک گریگور، سیستم‌های مدیریتی لیکرت، نظریات آرجیس، مطالعات دانشگاه میشیگان، مدل فیدلر، تعامل رهبر - اعضا[4] ، مدل رهبر - مشارکت وروم و یتون[5] ، رهبری کاریزماتیک و رهبری تحول گرا اشاره نمود. متغیرهای زیادی در مدیریت و رهبری وجود دارد که در آنها سازه اعتماد به شکل محسوسی تاثیرگذار است و یا این متغیرها بر متغیر اعتماد تاثیر گذار هستند. از جمله این متغیرها می توان به ارتباطات، رهبری، تصمیم گیری، شهروندی، مدیریت ریسک، کنترل، رضایت شغلی، استرس، فرهنگ سازمانی، یادگیری و ادراک اشاره نمود. اعتماد انتظار مثبتي[6] است كه ديگران در برابر آن فرصت طلبانه[7] عمل نمي‌كنند(روسیاو، 1988، 393-404). مهم ترين عناصري كه در اين تعريف به چشم مي‌خورد آشنايي و ريسك مي‌باشد. عبارت انتظار مثبت در اين تعريف، آشنايي و شناخت نسبت به طرف مقابل را ياداوري مي‌كند. اعتماد يك فرايند وابسته به تاريخ است و مبتني بر نمونه‌هاي مربوط ولي محدود تجارب ما مي‌باشد (رمپل، 1985، 96). واژه فرصت طلبي نيز منوط به هرگونه خطر ذاتي و آسيب پذيري در يك رابطه توام با اعتماد است(روتر،1980،96).
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

[1] Rotter

[2] rganization citizenship behavior

[3] Risk management

[4] Leader-Member Exchange Theory

[5] Victor Vroom & Phillip Yetton

[6] Positive expectation

[7] opportunistically

..........................

.............

.....

پیشینه پژوهش :

رنجبر و همکاران (1397) در تحقيقي با عنوان" رابطه اعتماد اجتماعي با قصد و رفتار آمادگي شهروندان تهراني در برابر زلزله" به این نتیجه رسیدند كه اعتماد اجتماعي مهم ترين عامل پيش بيني کننده تغييرات قصد آمادگي و قصد آمادگي واسطه ميان ارتباط اعتماد اجتماعي با رفتارهاي واقعي آمادگي در مردم تهران است. تغيير دادن رفتار آمادگي در برابر زلزله با توجه هم زمان به ويژگيهاي فردي و روابط موجود در شبکه هاي اجتماعي اعضاي جامعه امکان پذير است؛ بنابراين، يکي از راههاي مؤثر در جهت افزايش مطلوب قصد و رفتار آمادگي مردم در برابر زلزله، ارتقاي سطح اعتماد در جامعه است.

سبحانی و همکاران (1396) در تحقيقي با عنوان" کارکردهاي اجتماعي ورزش همگاني با تاکيد بر اعتماد اجتماعي" به این نتیجه رسیدند كه ميانگين اعتماد اجتماعي در حالت کلي آن براي افراد شرکت کننده در ورزش همگاني (2.96) بيشتر از ميانگين اين متغير براي افراد غيرشرکت کننده در آن (2.84) مي باشد و اين تفاوت از نظر آماري معنادار است، بدين معناکه مي توان گفت شرکت در ورزش همگاني با ميزان اعتماد اجتماعي جوانان مورد پژوهش هم بستگي دارد. همچنين، در بررسي ابعاد اعتماد اجتماعي مشخص گرديد که تفاوت ميانگين دو گروه در مورد متغيرهاي اعتماد بين شخصي و اعتماد تعميم يافته از نظر آماري معنادار مي باشد، اما در مورد اعتماد بنيادين و اعتماد نهادي تاثير معناداري مشاهده نمي شود.

..............................................

منابع و ماخذ

منابع فارسی

- سبحاني، بهمن و هاشمي، سيدضيا (1396) ، کارکردهاي اجتماعي ورزش همگاني با تاکيد بر اعتماد اجتماعي. مطالعات مديريت ورزشي، دوره 9 , شماره 42، صص 185-202.

- بيدل، پريناز (1395). رابطه اعتماد اجتماعي با احساس امنيت و امنيت اجتماعي، انتظام اجتماعي, دوره 8 , شماره 1. صص 59-88.

- پيشوايي، مليحه، ادهمي، عبدالرضا، پوريوسفي، حميد، عطاردي، عليرضا، پيشوايي، زينب و باقري، پژمان (1393). اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان، پژوهش و سلامت، دوره 4، شماره 3. صص 760-769.

- رنجبر، مريم، سليماني، علي اكبر، صالح، صدق پور بهرام, محمدي شاه بلاغي، فرحناز, پيتون، داگلاس, نوروزي، مهدي (1397). رابطه اعتماد اجتماعي با قصد و رفتار آمادگي شهروندان تهراني در برابر زلزله، رفاه اجتماعي. دوره 18، شماره 79. صص 249-278.

- ابتكاري، محمدحسين, احمدي، سيروس, بوستاني، داريوش (1397). تاثير اعتماد اجتماعي بر پتانسيل رفتارهاي نابهنجار در نواحي روستايي و شهري استان کهگيلويه و بويراحمد، مديريت سرمايه اجتماعي. دوره 5، شماره 1. صص 135- 166.

....................

........


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 20,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 124 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر