مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هیپنوتراپی

25,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هیپنوتراپی
 • کد فایل: 5258
 • قیمت: 25,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 43 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 5423 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 23 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هیپنوتراپی

تعداد صفحات : 23
نوع فایل : doc

همراه با منابع فارسی و انگلیسی
دارای رفرنس دهی استاندارد
کاملترین در سطح اینترنت.

فهرست مطالب
هیپنوتیزم
صفت هیپنوتیزم پذیری
تعیین میزان هیپنوتیزم پذیری
رویکرد های هیپنوتیزم درمانی
هیپنوتیزم درمانی سنتی
تحلیل هیپنوتیزمی یا هیپوآنالیز
رویکرد رفتاری
رویکرد هیپنوتراپی رفتاری-شناختی
هیپنوتیزم درمانی جدید
مداخلات هیپنوتیزمی
هیپنوتراپی اختلالات عادات
پیشینه تحقیق
بخشی ار متن :

هیپنوتراپی

در بخش دوم این فصل به بررسی درمان های هیپنوتراپی می پردازیم.

هیپنوتیزم

هیپنوتیزم در حال حاضر فعالیت بهنجار یک مغز سالم تلقی می شود که از طریق آن توجه متمرکز شده، قضاوت موشکافانه تا حدودی تعلیق شده و آگاهی محیطی کاهش می یابد. حالت خواب آلوده، به عنوان کارکرد ذهن فرد، به طور جبری توسط یک فرد خارجی قابل نمایش نیست. معهذا، هیپنوتیزور ممکن است که به کسب این حالت کمک کند و تمرکز غیر انتقادی و فشرده خود را برای تسهیل پذیرش افکار و احساسات تازه، و نتیجتا تسریع تغییر درمانی به کار ببرد. برای آزمودنی، هیپنوتیزم شبیه حالت بی ارادگی است و حرکات او اتوماتیک به نظر می رسد(سادوک و سادوک، 1938، ترجمه پور افکاری، 1390).
هیپنوتیزم یک حالت القای ارادی است که در آن میزان هشیاری و آگاهی سوژه فوق العاده افزایش می یابد. این آگاهی بر روی مطالبی متمرکز می شود که توسط هیپنوتیزور به او ارائه می شود. اگر این تمرکز بسیار شدید باشد، همانطور که در هیپنوتیزم بسیار عمیق مشاهده می شود، بعد از بیداری فرد چیزی از آن زمان به یاد نمی آورد (دارابی، 1382).
صفت هیپنوتیزم پذیری
میزان هیپنوتیزم پذیری شخص صفتی نسبتا ثابت در سراسر چرخه زندگی و قابل سنجش نیز می باشد. فرآیند هیپنوتیزم شدن تبدیل می کند. تجربه حالت تمرکز هیپنوتیک مستلزم تقارب سه جزء اساسی است:جذب، تجزیه، و تلقین پذیری(سادوک و سادوک، 1938، ترجمه پور افکاری، 1390).
جذب: توانایی کاستن از آگاهی محیطی است که منجر به توجه موضعی بیشتر می گردد. به طور استعاره ای آن را می توان لنز زوم روان شناختی شمرد که توجه را نسبت به یک فکر را هیجان افزایش داده و به حذف فزاینده کلی متن، حتی وقوف به زمان و مکان می انجامد(سادوک و سادوک، 1938، ترجمه پور افکاری، 13900).
.....

پیشینه تحقیق:

سلیمانی و همکاران (1402) تحقیقی با موضوع مقایسه اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی و معنویت درمانی بر اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام دادند. هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی هیپنوتراپی شناختی و معنویت درمانی براضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. روش تحقیق در این پژوهش روش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری, کلیه بیماران سرطانی ....

دهستانی و همکاران (1401) تحقیقی با موضوع تأثیر هیپنوتراپی بر خودپنداره ی جنسی زنان دارای اختلال دیسپارونی انجام دادند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر هیپنوتراپی بر خودپنداره ی جنسی زنان دارای اختلال دیسپارونی بوده است. روش پژوهش در این تحقیق, نیمه آزمایشی با استفاده از گروه کنترل و آزمایش بود. نمونه ی آماری این پژوهش 20 نفر از...

سیلمانی و همکاران (1401) تحقیقی با موضوع مقایسه اثربخشی هیپنوتراپی شناختی و معنویت درمانی بر اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام دادند. هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی هیپنوتراپی شناختی و معنویت درمانی براضطراب مرگ در بیماران سرطان پستان است. روش ها در این پژوهش روش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است....

علی وردیلو و همکاران (1399) تحقیقی با موضوع اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر خودکارآمدی دانشجویان انجام دادند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر خودکارآمدی بود. برای این منظور, طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون, پس آزمون و گروه کنترل 14 دانشجوی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران از طریق فراخوان و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند...

امین السادات و همکاران (1399) تحقیقی با موضوع تعیین اثربخشی هیپنوتراپی بر ذهن آگاهی و استرس ادراک شده زنان دارای سابقه شکست عاطفی انجام دادند. هدف تعیین اثربخشی هیپنوتراپی بر ذهن آگاهی و استرس ادراک شده زنان دارای سابقه شکست عاطفی انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری...

منابع:

سلیمانی، اعظم، شریعت نیا، کاظم، و اکبری، حمزه. (1402). مقایسه اثربخشی هیپنوتراپی شناختی و معنویت درمانی براضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان پستان.. طب پیشگیری، 10(1 )، 98-109.

دهستانی، مهدی، مهدوی، سیده عاطفه، کریمی، مریم، و مرادنژاد، امین. (1401). تأثیر هیپنوتراپی بر خودپنداره ی جنسی زنان دارای اختلال دیسپارونی. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 23(2 (پیاپی 88) )، 77-89.

سلیمانی، اعظم، شریعت نیا، کاظم، و اکبری، حمزه. (1401). مقایسه اثربخشی هیپنوتراپی شناختی و معنویت درمانی براضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان پستان. طب پیشگیری، 9(3 )، 280-291.

امین السادات، راضیه، درتاج، فریبرز، دلاور، علی، و حاجی علی زاده، کبری. (1399). تعیین اثربخشی هیپنوتراپی بر ذهن آگاهی و استرس ادراک شده زنان دارای سابقه شکست عاطفی. مطالعات ناتوانی، 10(1 )، 56-40.

علی وردیلو، معصومه، و جراره، جمشید. (1399). اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر خودکارآمدی دانشجویان. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) )، 15(57 )، 7-15.

...


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 25,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 43 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر