مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن آموزش و پرورش

13,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن آموزش و پرورش
 • کد فایل: 5399
 • قیمت: 13,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 40 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 4077 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 30 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن آموزش و پرورش


منابع فارسی و انگلیسی دارد.

ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت
دارای تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
گارانتی بازگشت وجه دارد.
فرمت : doc

تعداد صفحات : 30

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن آموزش و پرورش

بخشی از متن :

ما در دنياي کنوني در شرايطي قرار داريم که مي بايستي در مورد آن از آگاهي نسبي برخوردار باشيم چون ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، رفاه و امنيت و آينده همه مردم و ملل به طرز تفکيک ناپذيري با مسائل جهاني شدن گره خورده است.

فرآيند جهاني شدن بويژه در قلمروآموزش و پرورش بطور اجتناب ناپذيري متاثر ازشرايطي است درممالک پيشرفته جهان براي توسعه واستقرار نظام آموزش نوين خود درجهت پاسخگويي به احتياجات و حوايج منطقه اي ، کلي و به گونه اي فراگير در سطح جامعه جهاني مهيا کرده اند بدون توجه به چنين واقعيتي درک چگونگي منشاء سرآغاز و سرانجام تکوين فرآيند جهاني شدن آموزش وپرورش ميسرنيست.

پويندگان راه اصلاحات فرهنگي و پيشگامان و نهضت هاي تربيتي وعلمي در جهان سخت براين باورند که هرگونه تحولات در قلمرو آموزش وپرورش ، بدون بهره گيري از ارجمند ترين و موجه ترين آراي تربيتي متقدمان و پويندگان راه اصلاحات که شالوده هاي نظري وفکري محکم واستواري را براي اصلاحات و تحولات فرهنگي وآموزش فراهم مي سازد امکان پذير نبوده است. حال اگر سير تحولات آموزش وپرورش در کشورمان را ازقرون گذشته تاکنون مورد مداقه و بررسي قراردهيم به اين نتيجه مي رسيم که يک مضمون فکري منسجمي که بنيادهاي نظري و مولفه های آموزش جهانی واجتماعي را براي حرکت هاي اصلاح طلبانه آموزش وپرورش ترسيم کند تاکنون وجود نداشته است . ليکن حاصل اغلب اين تلاشها ، طي دوره نسبتاً طولاني بيشتر محدود به ترجمه ، تاليف ، انتشار صد ها کتاب درسي و مقالات علمي در زمينه معرفي وشناسايي آراي تربيتي علما و فلاسفه قديم و جديد مغرب زمين از سقراط ، افلاطون ،ارسطو گرفته تا روسو ، پستالوزي ، هربارت ، ماريا مونته سوري و... دورکيم [1]و جان ديويي بوده است .

شواهد موجود بسياري از آثار بصورت کتاب و متون درسي در دانشگاهها ، مراکز آموزشي منتشر و بتدريج درشکل گيري و تدوين اهداف ، برنامه ها ، روشهاي تربيتي ميهن عزيزمان در نيم قرن اخير تاثير بسزايي برجاي گذاشته ، که جريان توليد افکار تربيتي مستقل با مطالبات و تحولات فرهنگي کشورمان همخواني داشته است .مجموعه تفکرات وآراي عقايد تربيتي دانشمندان قديم و جديد ساير ممالک جهان و بهره گيري بي چون وچرا ، در تنظيم و تدوين مباني نظري هرگونه تغيير را به رغم شايستگي توام با استقلال انديشه و عمل تربيتي نتوانسته ايم در روند جهاني آموزش وپرورش نقش موثري را ايفاء کنيم .

به اعتقاد آموزشگران جهاني برنامه ريزي واصلاحات آموزشي که صرفاً به سليقه واراده مطلق سلسله مراتب و فرهنگ جامعه ، سطح توسعه پيشرفت خاص منطقه و بطور کلي موردنياز کشور کاملاً مرتبط نباشد نمي تواند راه و روش جديدي را در بازانديشي نظام هاي آموزشي ارائه نمايد (کومبز،[2]1970)

دارابودن اطلاعات وآگاهی و تحول ونوآوری از عوامل اصلی پیشرفت تلقی می شود وشکی نیست که بین تحقق این پیشرفت ها و کارکرد نظام های آموزشی نسبت منطقی وجود دارد . دراین زمینه از مدارس و دانشگاهها نیز انتظاراتی هست ، نظام های آموزشی باید بتوانند انسانهایی تربیت کند که در دنیا مولد و درحال تغییر بدرستی ، دنیایی با اختلاف طبقاتی ، فرهنگی ، اجتماعی را شناسایی و ضرورت پاسخگویی درنظام های آموزشی را داشته باشد و بتواند با دنیای نوین با استفاده از آموزش و شکستن انزوای آن ، روزآمد شدن و روش های آموزشی و تغییر محتوای آموزشی متناسب با نیازهای واقعی زندگی نگریسته شود . این آموزش به رموز مدرن مجهز و بدنبال دستیابی به جامعه مدرن و تحولی سازنده پیدا می کند که خودبخشی از جنبش واحد جهانی به حساب می آید .(اوهون[3] ، 1996).

جهانی شدن

جهاني شدن و جهاني سازي پديده اي چند بعدي ، فرآيندي و چالش برانگيز است به اين معنا که اولاً نه دريک بعد خاص بلکه درابعاد گوناگون درحال شکل گيري و تکوين است بهترين چالش ناشي ازپديده شکسته شدن قالب هاي موجود، گسسته شدن انحصارها و پيدايش فضاي رقابتي شديد در سطح جهاني است. همه نظام هاي اجتماعي براي تداوم حضور خود در عرصه جهاني ناگزير خواهند بود در تامين الزامات رقابتي شدن و کسب مزيت رقابتي لازم بکوشند در آستانه قرن بيست ويکم در بستر روند جهاني ، نظام تعليم وتربيت نيز از اين قاعده مستثني نيست . براي تضمين بقا و استمرار کارآيي خود بايد بتواند ارکان ، اجزا و زير سيستم هاي وابسته به خود را با الزامات رقابتي شدن همسو سازد(کومسا،1387؛ 183)

دراين راستا نظام تعليم وتربيت به يک ذهنيت جهاني نياز دارد و تجهيز اين نظام به چنين ذهنيتي در گرو جهاني شدن ذهنيت متوليان آن است . يعني متوليان نظام هاي تعليم وتربيت بايد ضمن تلاش در گشودن دريچه اذهان خود روي پديده جهاني سازي که ناشي از آن رسالت و وظيفه استراتژيک و مهم خود را ترويج تفکر جهاني در کليه اجزاي خود قرار دهند.

ترويج چنين تفکري مستلزم برخورداري از نيروهاي دانشگري است که از توانمندي و قابليت هاي لازم بر تداوم تلاش درکسب مهارت هاي جهاني و جهاني انديشيدن و جهاني عمل کردن واقف باشد و بتواننددر مواجهه با ابعاد مختلف جهاني ، ضمن شناسايي دقيق فرصت ها و تهديدها امکان تبديل تهديد به فرصت و بهره گيري صحيح از فرصت ها را فراهم کنند . البته جهاني انديشيدن و جهاني عمل کردن موجب دگرگوني استانداردها و شاخص ها و ابزار عملکرد منجر شده و نهايتاً معياري متفاوتي در تعليم وتربيت امروز خواهد بود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن آموزش و پرورش

[1] Dorkim

[2] kombz

[3] Owhon

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن آموزش و پرورش


فهرست منابع

صبوری خسروشاهی ، حبیب (1389) آموزش وپرورش درعصر جهانی شدن ، چالش ها و راهبردهای مواجهه با آن فصلنامه مقاله 6، دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 196- 153.

علم الهدی ، جمیله (1385) مبانی نظری آموزش جهانی . تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

ضرغامی ، سعید (1388) ساخت شکنی جهانی شدن دربرنامه های درسی با نظربه اندیشه دریدا .فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال چهارم، شماره 15. ص ص23-1.

ذکاوتی قراگزلو، علی (1384) آموزش صلح . تهران : نوروز هنر.

گیدنز، آنتونی (1384). چشم اندازهای جهانی ، ترجمه ی ، محمدرضا جلایی پور، ناشر :طرح نو چاپ اول.

عطاران ، محمد ؛(1382) جهانی شدن و فنآوری اطلاعات و تعلیم وتربیت ؛ تهران ؛ موسسه پژوهشی مهر.

ملکی ، حسن ؛ (1382) برنامه ریزی درسی ( راهنمای عمل ) ؛ تهران ، انتشارات مدرسه .

علم الهدی ، جمیله ؛(1383) ؛ بررسی مبانی نظری برنامه ی آموزش جهانی ؛ دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ؛ وزارت آموزش وپرورش .

زیباکلام ،فاطمه ،(1379) مبانی فلسفی آموزش وپرورش درایران ،تهران :انتشارات حفیظ.

ملکی ،حسن ،(1389) آموزش وپرورش فرصت ها و تهدیدها ،تهران : عابد . چاپ اول.

باقری ، خسرو ؛ (1382) درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ؛ فصلنامه نوآوری های آموزشی ؛ شماره 4؛ صص 9-49

حکیم زاده ، رضوان (1385) بررسی مبانی فلسفی برنامه آموزش جهانی و میزان همخوانی اهداف و محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی با اهداف و مفاهیم کلیدی این برنامه ، رساله دکتری رشته علوم تربیتی برنامه ریزی دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی .

درانی ، کمال (1384) مدرسه آینده درآینده نگری نظم نوین جهانی ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم وتربیت . تهران : وزارت امورخارجه .

نوروزی ، وحیده ولطف آبادی ، حسین (1383) بررسی نگرشی دانش آموزان دبیرستانی وپیش دانشگاهی ایران درجهانی شدن وتاثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی آنان ، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی ، شماره 9.

تامیلسون ، جان ،(1381) جهانی شدن و فرهنگ ، ترجمه محسن حکیمی ، تهران . دفتر پژوهش های فرهنگی.

ایران زاده ، سلیمان (1380) جهانی شدن و تحولات استراتژیک در مدیریت و سازمان .

مانوئل کاستلز ،(1380) عصر اطلاعات – ترجمه علی قلیان و دیگران ، طرح نو

آنتونی گیدنز، (1379) جهان رها شده – ترجمه علی اصغر سعیدی و دیگران

جعفری ، ابراهیم وشریف ، مصطفی وشایسته فر ، عباس (1384)جهانی شدن و نظام های نوین آموزشی ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم وتربیت . تهران، وزارت امورخارجه.

مهدوی نیا، مهدی) 13آبان 1386) پژوهش موردی درباره ارزیابی پروژه آموزش جهانی توسط یونسیف درایران بین سالهای 2000تا 2003 میلادی ، هفتمین نشست ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران .

مهدوی نیا، مهدی) 13آبان 1386) پژوهش موردی درباره ارزیابی پروژه آموزش جهانی توسط یونسیف درایران بین سالهای 2000تا 2003 میلادی ، هفتمین نشست ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران .

لطف آبادی ، حسین (1385) تاثیر مولفه های پدیده جهانی شدن بر برنامه های درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ( مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد . تیغ بخش ، سمیرا (1390- 1389) ص 4.

هوانسیان ، گرتا (1390) راه حقیقت . اهمیت وضرورت ، سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش . درافق 1404

لطف آبادی ، حسین (1385) تاثیر مولفه های پدیده جهانی شدن بر برنامه های درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ( مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد . تیغ بخش ، سمیرا (1390- 1389) ص 4.

هوانسیان ، گرتا (1390) راه حقیقت . اهمیت وضرورت ، سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش . درافق 1404

رابرتسون ، رونالد (1380) جهانی شدن : تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی " ترجمه کمال پولادی ، تهران . نشر ثالث و مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها.#

فتحی و اجاره گاه ، کورش و واحد چوکده ، سکینه (1385) شناسایی آسیب های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان " نظام آموزشی متوسطه نظری از دیدگاه معلمان آن ، شهر تهران. و ارائه راهکارهایی برا بهبود وضعیت آن ، فصلنامه نوآوری های آموزشی ، سال پنجم شماره 17 9-132

نقیب زاده ، ... (1388) نگاهی به فلسفه آموزش وپرورش . تهران . ص 26.

ضرغامی ، سعید (1386) بررسی مبانی نظری واهداف برنامه درسی آموزش جهانی تحول گرا ، تهران . فصلنامه پژوهش های تربیتی .

گروه مطالعات اجتماعی ،(1390)دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ، راهنمای برنامه درسی مطالعات اجتماعی ، برای دوره ی آموزش عمومی (ابتدایی ، راهنمایی ).

کتاب معلم ، (راهنمای تدریس )مطالعات اجتماعی ،1391

باقری ، خسرو؛ عطاران ؛ محمد (1376) فلسفه تعلیم وتربیت معاصر ؛ تهران ؛ انتشارات محراب قلم .

ضرغامی ، سعید ؛ عطاران ، محمد (1387) چارچوب نظری طراحی فنآوری اطلاعات برای تعلیم وتربیت درعصر پست مدرنیزم ریا، همایش فنآوری آموزشی درعصر اطلاعات و ارتباطات ، اهواز ؛ دانشگاه شهید چمران .

مجموعه گزارش های همایش چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران ( هم اندیشی پژوهشگران و نظریه پردازان ) موسسه عالی آموزش وپرورش مدیریت و برنامه ریزی ( وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، 1381 جلدهای 5-1.

کومسا، 1387؛ جهانی شدن و منطقه گرایی و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ،ترجمه اسماعیل مردانی گیوی ، ش 148و 147، آذر و دی .

رووف ، علی ؛ 1379جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم ، وزارت آموزش و پرورش ، دانشکده تعلیم وتربیت .

منابع انگلیسی :

Pike,Graham.(1990).Learning in a world of change . In B .

Dufour, the new social curriculum. Cambridge; cambridge university press. Dale, R(2000). Globalization & Education : Demonstrating a' Common World Educational Culture ' or Locating a' Globally Structure Education Agenda ' ? Journal of Educational Theory , Vol. 50,No.4,Pp427-448.

Alladin,Ibrahim(1989),Teaching for Global Awarenss.ATA Mangazine, V.69,n.4.

Fujikan,Hiroko (2003),Approaches to clobal Education in the united. States, the united Kingdom and japan, International Review of Education, Kluwer Academic publishers.


Line, jing (2007), love,peace and wisdom in Education: Trans forming Education for peace, Marvard Education Review: Academic research library.

Tye.Kenneth,2003, Globalizing Global Education to nurture World citizens, Published at P.o box 789, Blooington.

Begler,Elise.(1993).Spining Wheels And Straw: Balanchng Contnt Proces, And Context In Global Teacher Education Programs, Theory Into Practice, Ohio State University , V.32,n.1,Pp.14-20.

Theoretical Feasibility Study of Global Education . Zarghami (ph.D),J. Alamolhoda. (Ph.D).

Pike, Graham&Selby,david. (1999).In The Global Cassroom 1.Pipping Publishing.

Pike, Graham.(2000). Global EducationY Reflection From The Field . Creen Teacher, N 54,Pp;6-10.

TrioloT, Rosalie,1998, civics and Citizenshi Education, monash University, Proquest Education journals.

Pike, Graham (2000), Global Education and National Identity : In Pursuit of Meaning, Theory in Practice , V.39,n.2.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 13,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 40 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر